Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Návrat do školy ze zahraničí

 

Informace o ochranném opatření MZČR ze dne 8. 7. 2021, které má vliv i na chod škol a školských zařízení.
Kdo z vás se budete vracet ze zahraničí, podrobně prostudujte alespoň tento dokument, který zpracovalo MŠMT.

Zde je stručný výčet:
• opatření se týká omezení přítomnosti ve škole zaměstnanců, žáků i jejich zákonných zástupců po návratu do ČR ze zahraničí (pokud cesta svojí délkou trvání přesáhla 12 hod, resp. 24 hod jde-li o sousední země, a konala se v předchozích 14 dnech);
• při návratu je třeba podrobit se testu na některém z veřejných odběrových míst s již dříve známými výjimkami - očkování nebo prodělané onemocnění - výjimku je třeba doložit příslušným dokumentem;
• tomu, kdo se vrátil ze zahraničí, nesmí být umožněna přítomnost ve škole až do doby předložení negativního výsledku testu;
• pravidla se mohou v detailech lišit podle stanovené míry rizika jednotlivých zemí (např. umožnění vstupu do školy po návratu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem za podmínky nepřetržitého používání respirátoru) - tato pravidla je třeba samostatně nastudovat podle vašeho konkrétního případu - viz také ZDE.

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM