Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Historie školy

Malá Štupartská
Malá Štupartská

Historie SPŠ zeměměřické se začala psát 1. září 1951. Tehdy byla otevřena jako samostatná zeměměřická škola. Jak lze z kroniky školy vyčíst, její otevření bylo dodatečně schváleno vládním usnesením ze dne 15. 7. 1952. Zřízení školy bylo poté potvrzeno a škole oznámeno výnosem ministerstva školství ze dne 17. 7. 1952. Zajímavostí je, že dvě zeměměřické třídy byly zřízeny již od školního roku 1950/51 při průmyslové škole stavební, Zborovská 45 a studenti pak od září 1951 pokračovali ve druhém ročníku v nové zeměměřické škole.

1. září 1951 zahájila škola výuku na Smíchově v ulici Na Bělidle 34 v malých prostorách budovy po zrušené škole oděvní. Od následujícího školního roku 1952/53 se pak přestěhovala do prostornější budovy na Starém Městě v Praze 1 na adresu Malá Štupartská 8, kde sídlila až do konce školního roku 1963/64. Od 1. září 1964 se opět adresa změnila – škola se přemístila na Prahu 9 do Hrdlořez, do ulice Pod Táborem 300, kde sídlí doposud.

Učitelský sbor byl od počátku trvání školy složen z významných osobností oboru zeměměřictví.

Měnila se nejenom adresa školy, ale i její název. Původně zněl „Vyšší průmyslová škola zeměměřická“, pak „Vyšší škola zeměměřická v Praze“ a od roku 1955 byl oficiální název „Střední průmyslová škola zeměměřická“. Od 1. 1. 2001 je zřizovatelem školy, který vytváří dobré podmínky pro další rozvoj, Hlavní město Praha. Od 1. 3. 2003 byla budova školy odsvěřena městské části Praha 9 a zřizovatel převedl právo hospodaření na školu. Tímto právním aktem dostalo vedení školy dostatečný nástroj a volnost pro rozšiřování a zkvalitňování odborné výuky. Od svého počátku škola připravovala měřiče a odborníky v oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

V září 2021 byl otevřen nový obor vzdělávání: Gymnázium se zaměřením na geografii. Oba obory se od té doby mohou vzájemně inspirovat a přinášet tak další příležitosti pro rozvoj školy. Spolu s novým oborem se změnil i název školy, který nyní zní: Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha.

 

První zprava s náčrtem bývalý ředitel školy Jaroslav Růžek
První zprava s náčrtem bývalý ředitel školy Jaroslav Růžek

Učitelský sbor byl od počátku trvání školy složen z významných osobností oboru zeměměřictví. Postupem času se z některých absolventů zeměměřické průmyslovky stávali učitelé odborných předmětů a tento trend se drží ve škole dodnes. Za celou více než šedesátiletou historii se ve škole vystřídali pouze tři ředitelé, což také svědčí o kvalitě pedagogického sboru. Prvním ředitelem školy byl jmenován pracovník ministerstva školství Ing. František Procházka (od 1. 9. 1951 do 31. 8. 1974), po něm převzal funkci Ing. Jan Dvořák (od 1. 9. 1974 do 31. 7. 1986) a od 1. 8. 1986 do 31.8. 2015 zastával funkci ředitele školy Ing. Jaroslav Růžek. V době 1.9. 2015 - 31.1. 2017 byla pověřena řízením školy Ing. Jana Mansfeldová. Od 1.2. 2017 byl ředitelem školy jmenován Ing. Jan Staněk.

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM