Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Uplatnění absolventů

Absolventy SPŠ zeměměřické zaměstnávají geodetické a stavební společnosti, projekční kanceláře, České dráhy, vojenská pracoviště (jako civilní zaměstnance) – tj. všude tam, kde se staví nebo se vytvářejí mapy a plány. Uplatnění najdou také na katastrálních, pozemkových i obecních úřadech nebo přímo na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Ceněna je jejich odbornost a schopnost samostatně měřit v terénu nebo pracovat na počítačích při zpracování dat a tvorbě map. Značná část absolventů se zabývá činnostmi pro katastr nemovitostí (např. zaměření a tvorba geometrických plánů).

Po maturitní zkoušce je absolvent oprávněn k výkonu zeměměřických činností.

Zeměměřič se uplatní při budování bodových polí, tvorbě státního mapového díla, tematických a účelových map, mapových podkladů pro stavební projekty, při pracích v investiční výstavbě a pro katastr nemovitostí. Provádí měření v podzemních prostorách nebo pro dokumentaci historických budov. Vyhodnocuje pozemní, letecké a družicové snímky, zabývá se sběrem, zpracováním a zobrazením dat o zemském povrchu v novém oboru zeměměřických činností – v geografických informačních systémech.

Studenti s dobrým prospěchem mohou po maturitě pokračovat ve studiu na různých vysokých školách.Většinou volí:

  • Stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) – obor Geodézie a kartografie
  • Vysoké učení technické v Brně (VUT) – obor Geodézie a kartografie
  • Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (UK) – obor Geografie a kartografie
  • Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU)
  • Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) nebo odcházejí i na vysoké školy mimo obor zeměměřictví.

Po maturitní zkoušce je absolvent oprávněn k výkonu zeměměřických činností.Způsobilý k soukromému podnikání ve vázané živnosti je až po splnění zákonem stanovené praxe v oboru.

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM