Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Dálkové studium

Dvouleté zkrácené studium je určeno pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Jedná se o samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200-220 konzultačních hodin za školní rok podle školního vzdělávacího programu.

Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou maturitní zkouškou.

Konzultace probíhají pouze ve všední den (v době od 8:00 do 16:15 hod s polední přestávkou) a to pouze pro odborné předměty (geodézie, geodetické výpočty, deskriptivní geometrie, katastr nemovitostí, kartografie, geografické informační systémy, fotogrammetrie a praxe).

Účast na konzultacích se eviduje v třídní knize. Žáci nemají povinnost na každou konzultaci docházet, musí však splnit všechny předepsané písemné testy a ústní zkoušku. Studium je bezplatné a je ukončeno profilovou maturitní zkouškou, tzn. pouze z odborných předmětů.

Ve školním roce 2019/20 jsme pro zkrácené dálkové studium otevřeli 1 třídu (30 žáků). Uchazeči byli přijati bez přijímacích zkoušek. Výběr uchazečů bylprováděn podle aritmetického průměru na základě výsledků vyjádřených klasifikací na maturitním vysvědčení.

Od školního roku 2020/2021 - již NEBUDEME zkrácené dálkové studium OTEVÍRAT.

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM