Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Grantové projekty

Tvorba výukových materiálů byla financována z grantu Hlavního města Prahy na podporu vzdělávání na území Hlavního města Prahy. 

  1. GEODÉZIE 

   Terestrické 3D skenování - pdf
   Určení svislosti - pdf
   GNSS - pdf 

  2. GEODETICKÉ VÝPOČTY

   Geodetické výpočty - 1. část - pdf - přílohy 
   Geodetické výpočty - 2. část - pdf

  3. KATASTR NEMOVITOSTÍ

   Pozemková kniha - pdf
   Vývoj polohových základů na území ČR - pdf 
   Vývoj výškových základů na území ČR - pdf 
   Terénní tvary - pdf

   Historický vývoj katastru nemovitostí - pdf 

  4. KARTOGRAFIE

   Úvod do kartografie

   Historický vývoj tvorby map - pdf 
   Topografická mapování v českých zemích - pdf
   Kartografická tvorba pdf

  5.  FOTOGRAMMETRIE

   Kapitoly z fotogrammetrie 
   Pozemní fotogrammetrie - pdf 
   Univerzální měřická komora - pdf 
   Letecké měřické komory - pdf 

   PRAXE 

   Vytyčení osy komunikace - pdf 
   Zobrazení polohopisu a výškopisu - pdf 

   DYNAMICKÉ PREZENTACE PRO INTERAKTIVNÍ TABULI

   Tvar a velikost Země; Referenční plochy; Souřadnicové systémy - notebook  
   Stabilizace bodů bodového pole polohového - notebook  
   Jednoduché vytyčovací úlohy - notebook  
   Geometrická nivelace ze středu - notebook  
   Měřické chyby při nivelaci - notebook  
   Osové chyby teodolitu - notebook

Poznámka: prohlížeč ke stažení zde

 

Studijní materiály z přednášek říjen - listopad 2014:

1) Geodézie:

2) Geodetické výpočty v programech Groma, Geus, Kokeš:

3) GIS:

 4) Fotogrammetrie:

5) Kartografie - kartografický software OCAD:

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM