Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Denní studium

Nabízíme dva studijní obory:
Geodézie a katastr nemovitostí
Gymnázium

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - náhradní termín

Výsledky byly zveřejněny v úterý 6. 6. 2023 pod registačními čísly uchazečů (zasláno doporučeně poštou nebo do datové schránky).

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
- seznam přijatých uchazečů - PDF

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky byly zveřejněny v úterý 30. 5. 2023 pod registačními čísly uchazečů (zasláno doporučeně poštou nebo do datové schránky).

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
- seznam přijatých uchazečů - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
- seznam přijatých uchazečů - PDF

Uchazeči neuvedení v seznamech přijatých nejsou přijati, nebo budou konat zkoušky v náhradním termínu (pozvánky na náhradní termín již byly rozeslány na emaily zákonných zástupců a poštou nebo do datových schránek).

Odevzdat zápisový lístek je třeba nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 13. 6. 2023, osobně v kanceláři školy (8-15 hod, 2. patro - K22) nebo zaslat poštou.

Informace pro nové žáky prvního ročníku a jejich rodiče - PDF

 

2. kolo přijímacího řízení

V úterý 9. 5. 2023 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro oba studijní obory: Geodézie a katastr nemovitostíGymnázium.
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE. Nebudou přijati uchazeči, kteří nesplní podmínku minimálního bodového hodnocení v přijímacím řízení.

Součástí přijímacího řízení na obor Gymnázium je školní zkouška z geografie - příloha č. 1: Školní přijímací zkouška z geografie - ZDE.

K přihlášce musí být přiložen „Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky" (dostačující je výtisk první strany výpisu).

Přihlášky ke vzdělávání je třeba podat do pondělí 15. 5. 2023. Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-15:00 hod v kanceláři školy (2. patro, kancelář K22). Polední přestávka 12-13 hod - v tuto dobu přihlášky nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Datovou schránkou NELZE zasílat pouze naskenované přihlášky bez autorizované konverze do elektronické podoby. Emailem NELZE přihlášky zasílat v žádném případě!

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDFXLSvysvětlivky k tiskopisům přihlášek (na přihlášce může být uvedena jen jedna škola, resp. jeden studijní obor).

Registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení, bude uchazečům odesláno poštou (případně do datové schránky).

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky zveřejněny 2. 5. 2023 pod registračními čísly uchazečů, tj. pod evidenčními čísly přihlášek (viz Pozvánka ke konání jednotných testů).

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
- seznam přijatých uchazečů - PDF
- seznam nepřijatých uchazečů - PDF

Odevzdat zápisový lístek je třeba nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 17. 5. 2023, osobně v kanceláři školy (8-15 hod, 2. patro - K22) nebo zaslat poštou.

Informace pro nové žáky prvního ročníku a jejich rodiče - PDF

Přijímací řízení do 1. ročníku (2023/2024)

Uchazeč podá nebo doručí osobně vyplněnou přihlášku nejpozději do 1. 3. 2023.
Osobní předání přihlášky je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-15:00 hod v kanceláři školy (2.patro, kancelář K22).
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE,
příloha č. 1: Školní přijímací zkouška z geografie (pouze pro obor Gymnázium) - ZDE.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 2. května 2023.
Další informace jsou na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - PDF (nové pro školní rok 2022/2023).

Přihláška ke studiu:

Tiskopis přihlášky ke studiu - PDFXLSvysvětlivky k tiskopisům přihlášek

Datovou schránkou NELZE zasílat pouze naskenované přihlášky bez autorizované konverze do elektronické podoby. Emailem NELZE přihlášky zasílat v žádném případě!

Jednotná přijímací zkouška:

Ve středu 15. března 2023 od 14 hod budeme pořádat tzv. zkoušky nanečisto, během kterých si mohou uchazeči ke vzdělávání, kteří podali přihlášku na SPŠZ a GG Praha, přijít vyzkoušet podmínky jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášení je možné pouze do 3. března 2023 na email lebedova@spszem.cz
Termíny jednotných zkoušek vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
Náhradní termíny zkoušek jsou pro omluvené uchazeče stanoveny na 10. a 11. května 2023.
Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT - (včetně vzorových testů a aplikace na procvičování testových úloh).

 Pro snazší volbu oboru na naší škole zveřejňujeme jejich přehledné srovnání - PDF.

 

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2023/24 předpokládáme pro studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 60 žáků (2 třídy) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geodézie
Učební plán pro zaměření Geografické informační systémy

Prohlédněte si obrazovou prezentaci možných výstupů oboru zeměměřictví (geomatiky) v různých oblastech - prezentace PDF (11 MB).
Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení) a hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (40 % celkového hodnocení).

Školní přijímací zkouška se nekoná.

---

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme studium na Geografickém gymnáziu, tj. studijním oboru Gymnázium se zaměřením na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geografie

Více informací o studiu geografie - ZDE.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou v 1. kole přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (60 % celkového hodnocení), hodnocení na vysvědčení v 8. a 9. třídě základní školy (20 % celkového hodnocení) a školní přijímací zkoušky z geografie (20 % celkového hodnocení). Zohledňuje se i účast na geografických soutěžích: Zeměpisná olympiáda a Eurorebus.
Další informace o školní přijímací zkoušce z geografie - ZDE.
Vzorové otázky z geografie - ZDE.

 

---

Škola nemá bezbariérový přístup.

---

SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přidruženým členem APG - Asociace podnikatelů v geomatice.

 

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM