Zapnout grafiku Náhledový obrázek

Denní studium

Nabízíme dva studijní obory:
Geodézie a katastr nemovitostí
Gymnázium

 

Přijímací řízení do 1. ročníku (2024/2025)

K nové podobě přijímacího řízení 2024 viz - Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce (MŠMT) a oficiální informační web https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

2. kolo přijímacího řízení

V pondělí 20. 5. 2024 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro oba studijní obory: Geodézie a katastr nemovitostíGymnázium.
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE. Nebudou přijati uchazeči, kteří nesplní podmínku minimálního bodového hodnocení v přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu:

Doporučujeme elektronické podání přihlášky prostřednictvímy systému DIPSY (je vyžadováno přihlášení Identitou občana).

Tiskopis přihlášky ke studiu pouze pro podání v listinné podobě - PDFPDF-editovatelné; XLS-editovatelné; (doručit lze i do datové schránky školy: z5hgga3).

Osobní předání přihlášky v listinné podobě je možné ve dnech 21.-24. 5. 2024 v čase 8:00-14:00 hod v kanceláři školy (2.patro, kancelář K22).

Emailem NELZE přihlášky zasílat v žádném případě!

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 21. června 2024.

---

1. kolo přijímacího řízení

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Výsledky budou zveřejněny 15. 5. 2024 pod registračními čísly uchazečů, tj. pod evidenčními čísly přihlášek (viz Pozvánka ke konání jednotných testů nebo systém DIPSY).

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
- výsledková listina - PDF

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium
- výsledková listina - PDF

---

Uchazeč podá nebo doručí osobně vyplněnou přihlášku v době od 1. do 20. února 2024. Přílohou přihlášky je hodnocení výsledků předchozího vzdělávání na ZŠ za poslední 3 klasifikační období (pouze pro vyhodnocení pomocného subkritéria při shodném počtu bodů u dvou uchazečů).
Přesná kritéria přijímacího řízení - ZDE,
příloha č. 1: Školní přijímací zkouška z geografie (pouze pro obor Gymnázium) - ZDE.
Osobní předání přihlášky v listinné podobě je možné ve dnech po-pá v čase 8:00-14:00 hod v kanceláři školy (2.patro, kancelář K22).
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024.

Přihláška ke studiu:

Doporučujeme elektronické podání přihlášky prostřednictvímy systému DIPSY (je vyžadováno přihlášení Identitou občana).

Tiskopis přihlášky ke studiu pouze pro podání v listinné podobě - PDFPDF-editovatelné; XLS-editovatelné; (doručit lze i do datové schránky školy: z5hgga3).

Emailem NELZE přihlášky zasílat v žádném případě!

 

Jednotná přijímací zkouška a zkoušky na nečisto

Ve středu 6. března 2024 od 14 hod budou probíhat tzv. zkoušky nanečisto, během kterých si mohou uchazeči, kteří podali přihlášku ke vzdělávání na SPŠZ a GG Praha, přijít vyzkoušet podmínky jednotných přijímacích zkoušek. 
Přihlášení je UKONČENO.

Termíny jednotných zkoušek vyhlášené MŠMT ČR pro čtyřleté obory vzdělávání:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
Náhradní termíny zkoušek jsou pro omluvené uchazeče stanoveny na 30. dubna 2024.
Další informace o jednotné přijímací zkoušce na stránkách CERMAT (včetně vzorových testů a aplikace na procvičování testových úloh).

 

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2024/25 předpokládáme pro studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí přijetí 60 žáků (2 třídy) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geodézie ve stavitelství

Učební plán pro zaměření Geografické informační systémy

Prohlédněte si obrazovou prezentaci možných výstupů oboru zeměměřictví (geomatiky) v různých oblastech - prezentace PDF (11 MB).
Poptávka po našich absolventech je stále vysoká a odborníci této profese najdou uplatnění vždy.

Přijímací řízení

Uchazeči budou přijímáni pouze na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška se nekoná.

---

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Ve školním roce 2024/2025 nabízíme studium na Geografickém gymnáziu, tj. ve studijním oboru Gymnázium se zaměřením na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu.

Učební plán pro zaměření Geografie

Více informací o studiu geografie - ZDE.

Přijímací řízení

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky z geografie. Zohledňuje se i účast na geografických soutěžích: Zeměpisná olympiáda a Eurorebus.
Další informace o školní přijímací zkoušce z geografie - ZDE.
Vzorové otázky z geografie - ZDE.

---

Pro studium oborů Gymnázium a Geodézie a katastr nemovitostí není nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanoveno žádné zdravotní omezení, takže při podávání přihlášky ke vzdělávání není třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti.

---

Škola nemá bezbariérový přístup.

---

SPŠ zeměměřická a Geografické gymnázium Praha je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přidruženým členem APG - Asociace podnikatelů v geomatice.

 

Náhledový obrázek

Naši partneři

Náhledový obrázek
iconStřední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Pod Táborem 300
190 00  Praha 9
 
icon+420 284 823 470
iconspszem@spszem.cz
iconINSTAGRAM